כל מה שרציתם לדעת על עבודה ביום הבחירות

רקע:

יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, אולם שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים, יפעלו כסדרם. כמו כן, אין איסור בחוק על העסקתם של עובדים ביום הבחירות מרצונם. לפיכך, ניתן להעסיק ביום הבחירות עובדים אשר הסכימו לכך.

זכויות העובד:

 • עובד שעבד אצל מעסיקו 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת.
 • תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד – עובד בסיעוד אשר נעדר מעבודתו ביום הבחירות אף על פי שנדרש לעבוד באותו יום, לא ישולם לו שכר. כמו כן, עובד בסיעוד המועסק ביום הבחירות יקבל את שכרו הרגיל.
 • יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד, מבלי שינוכה לעובד יום חופש על כך.

עובד חודשי או שעתי?

 • עובד חודשי: על פי חוק הבחירות, שכרו של עובד חודשי לא יפגע בשל יום הבחירות (בזהה לחודשים בהם נפלו החגים).
 • עובד יומי/שעתי: במידה ומדובר בעובד יומי או שעתי, יקבל העובד שכר עבור יום השבתון כאילו ועבד ביום זה. מאחר ולא קיימת התייחסות מפורשת בחוק, נראה כי הדרך הנכונה לחישוב שכרו תהיה על פי ממוצע משכורותיו של העובד בחודשים שקדמו ליום הבחירות חלקי מספר ימי עבודה בפועל.

הגדרת שעות השבתון:

 • שעות השבתון לא מוגדרות וקיימות שתי פרשנויות:
 • פרשנות אחת גורסת, כי תחילתו של יום השבתון וסופו הם בהתאם לסעיף 2 לחוק הפרשנות, התשמ”א-1981, המגדיר יום כתקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו.
 • בהתאם לפרשנות השניה, מאחר והרציונל העומד מאחורי יום השבתון הוא מימוש זכות הבחירה של הבוחר, נראה כי יש לראות את תחילתו וסופו של יום השבתון בהתאם לשעות פתיחת הקלפיות, כקבוע בחוק הבחירות. על פי חוק הבחירות, שעות פתיחת הקלפיות יהיו בין 07:00 – 22:00.

גמול בגין עבודה ביום הבחירות:

לא קיימת כל הנחיה באשר לגובה התשלום שינתן לעובד שעבד בפועל ביום הבחירות.

בעקבות נוהג שהשתרש במשק, גובה השכר לעובד שעבד ביום הבחירות יהיה בשיעור של 200% משכרו הרגיל של העובד או לחילופין שכר רגיל ובנוסף לכך שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות.

תשלום עבור שעות נוספות ביום הבחירות:

 • בשעתיים הנוספות הראשונות – תוספת של 25%  על שכר הבסיס ביום הבחירות עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 250%  משכר עבודתו הרגיל.
 • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות – תוספת של 50%  על שכר הבסיס ביום הבחירות, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 300%  משכר עבודתו הרגיל.

שימו לב:

קיימת אפשרות לשלם לעובד ביום הבחירות שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה, במקרה זה הגמול עבור שעות נוספות מחושב מתוך שכר הבסיס ליום עבודה רגיל, באופן הבא:

 • בשעתיים הנוספות הראשונות – תוספת של 25%  על השכר המשולם ביום רגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה125%  משכר עבודתו הרגיל, ובנוסף העובד יהיה זכאי לשעות חופשה כמספר שעות עבודתו.
 • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות – תוספת של 50%  על השכר המשולם ביום רגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 150%  משכר עבודתו הרגיל, ובנוסף העובד יהיה זכאי לשעות חופשה כמספר שעות עבודתו.

מס מיוחד עבור שכר ביום הבחירות:

 • מי שמועסק באופן חד פעמי ביום הבחירות – ינוכה לו מס מיוחד (שאינו מס הכנסה) בשיעור 25% מהשכר.
 • בני נוער אינם נכללים בהוראה זו והם פטורים ממס זה.

שימו לב:

 • תשלום המס בשיעור 25% הינו שיעור מס סופי ואינו קשור למדרגת המס בה נמצא העובד ולא ניתן לקבל החזר בגין מס זה.
 • ניכוי המס בשיעור 25% חל על תשלום כולל שאינו עולה על 8,800 ₪. תשלום גבוה מסכום זה, ייחשב, בין היתר, כהכנסה לצורך מס הכנסה, וינוכה ממנו מס לפי מדרגת המס שבה נמצא העובד.
 • עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות ישלם המעסיק דמי ביטוח לאומי מופחתים בגובה 0.47% עד לשכר של 6,164 ש”ח, ודמי ביטוח מלאים בגובה 2.06% עד לשכר של 8,800 ש”ח.

הגיע הזמן לקפוץ שלב

לשירותי ראיית חשבון שרואים אותך

אביב זגורי

רואה חשבון ויועץ עסקי

כל הזכויות שמורות לאביב זגורי​ | איפיון ועיצוב FRAMEZ 

מוכנים לקחת את העסק קדימה?

השאר פרטים לקביעת פגישה

כמה זה עולה?

 • עלות טיפול 15% מההחזר + מע”מ  
 • זמן הבדיקה 48 שעות
 • הליך דיגיטלי – באופן מלא (אך ניתן לבצע גם פגישות פרונטליות)
 • שירות ויחס אישי מובטח

פתיחת תיק ובדיקת זכאות להחזר מס

עלות הגשת הדוח

זמן הבדיקה

הליך דיגיטלי ואופי השירות

חינם

15% + מע”מ מההחזר

אנו ניצור קשר עד 48 שעות

שתי אפשרויות:

 1. הליך דיגיטלי מלא
 2. הליך דיגיטלי חלקי שכולל גם פגישה אישית

בכל דרך שתבחר, השירות והיחס האישי מובטח

הערה:

 • לצורך קידום התהליך נדרש לשלם מקדמה בסך 50 ₪ שתקוזז מהתשלום הסופי.

כמה זה עולה?

 • עלות טיפול 15% מההחזר + מע”מ  
 • זמן הבדיקה 48 שעות
 • הליך דיגיטלי – באופן מלא (אך ניתן לבצע גם פגישות פרונטליות)
 • שירות ויחס אישי מובטח

פתיחת תיק ובדיקת זכאות להחזר מס

עלות הגשת הדוח

זמן הבדיקה

הליך דיגיטלי ואופי השירות

חינם

15% + מע”מ מההחזר

אנו ניצור קשר עד 48 שעות

שתי אפשרויות:

 1. הליך דיגיטלי מלא
 2. הליך דיגיטלי חלקי שכולל גם פגישה אישית

בכל דרך שתבחר, השירות והיחס האישי מובטח

הערה:

 • לצורך קידום התהליך נדרש לשלם מקדמה בסך 50 ₪ שתקוזז מהתשלום הסופי.