מחלת הקורונה והשלכותיה במקום העבודה

לאור פריצת מחלת “הקורונה” בישראל והגידול המשמעותי במספר האנשים שנמצאים בבידוד, מצאתי לנכון לעדכן אתכם בעניין השלכותיה של המחלה במקום העבודה.

נגיף הקורונה היא מחלה מדבקת ומסוכנת לבריאות הציבור. סימני המחלה דומים לשפעת כגון חום, שיעול, קוצר נשימה וקשיי נשימה. המחלה עשויה לעבור מאדם לאדם בטווח שנע בין 2-14 ימים.

אילו מדינות מצריכות בידוד? (המידע מעודכן נכון לתאריך 4.3.20)

בהתאם לצו בריאות העם, מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר ששהה במדינות הבאות:

 • סין
 • סינגפור
 • מקאו
 • תאילנד
 • הונג קונג
 • דרום קוריאה
 • יפן
 • איטליה
 • צרפת
 • גרמניה
 • שווייץ
 • ספרד
 • אוסטריה

במהלך 14 הימים שקדמו לחזרתו לישראל, ומי שהיה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד בבית מגוריו. לעניין הבידוד נקבע כי הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים הללו.

בנוסף, על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל ומועד השהייה האחרונה ביעד או מועד המגע האחרון עם חולה, ותקופת הבידוד.

הבידוד לא חל על מי שהיה במקומות אלה במסגרת טיסת המשך (קונקשן).

נגיף הקורונה והשלכותיו במקום העבודה:

משרד הבריאות פרסם תעודת מחלה גורפת וכללית לגבי עובד ששהה בבידוד לפי צו בעניין נגיף הקורונה החדש. המשמעות היא שאותו עובד זכאי שתקופה השהייה תחושב כתקופה של ימי מחלה עבורה העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות החוק.

כדי לקבל את הזכאות, על העובד להגיש הצהרה למעסיק ואסמכתא. אין צורך לגשת לרופא.

להלן עיקרי צו בריאות העם:

צו בריאות העם קובע כי מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, גם אם העובד ביקש זאת. עוד נקבע בצו בריאות העם, כי עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל משך זמן הבידוד. כמו כן, מעסיקו של עובד בבידוד לא יפטרו רק בשל כך שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד. תוקפו של צו יהא כל עוד צו בידוד בית עומד בתוקפו.

חוזר משרד הבריאות (*)

ביום 4.2.2020 פורסם חוזר משרד הבריאות בעניין תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד, להלן עיקרי החוזר:

1. תעודת מחלה תינתן לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם.

2. תעודת מחלה זו תעמוד בתוקפה ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו שם, ת.ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד. משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.

3. על העובד לצרף הוכחה על שהייה במדינות או במקומות אשר מצריכים בידוד (כולל שהיה בקרבת חולה קורונה).

4. מובהר כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת.

מספר ימי מחלה

מספר ימי המחלה לעניין זה הוא לכל התקופה עד להשלמת 14 ימים ממועד שהייה במדינות המוגבלות או מגע עם החולה – לפי העניין.

דמי מחלה בשל שהייה בבידוד

דמי מחלה המשולמים לעובד בשל שהייה בבידוד, בדומה לתשלום ימי מחלה רגילים לכל דבר ועניין. התשלום נעשה כך:

 • יום המחלה הראשון – ללא תשלום.
 • יום המחלה השני והשלישי – 50% מהשכר הרגיל.
 • יום המחלה הרביעי ואילך – 100% מהשכר הרגיל.

למרות זאת, עובד שזכאי להטבות מכוח הסכם קיבוצי, חוזה עבודה אישי, צו הרחבה או תנאים מיטיבים אחרים – יהיה זכאי לתשלום לפי אותם תנאים. כך שאם נהוג לשלם החל מהיום הראשון – אז התשלום הוא יהיה כך.

שימו לב – ימי מחלה ותשלום דמי מחלה הם על חשבון יתרת חופשת המחלה של העובד. תוספת ימי מחלה למכסת ימי המחלה של העובד טרם אושר.

מידע נוסף

 • יודגש, כי על פי חוק העונשין, אדם העושה בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת נפשות, עובר עבירה פלילית ודינו – מאסר שלוש שנים; עשה את המעשה במזיד, דינו – מאסר שבע שנים.

הגיע הזמן לקפוץ שלב

לשירותי ראיית חשבון שרואים אותך

אביב זגורי

רואה חשבון ויועץ עסקי

כל הזכויות שמורות לאביב זגורי​ | איפיון ועיצוב FRAMEZ 

מוכנים לקחת את העסק קדימה?

השאר פרטים לקביעת פגישה

כמה זה עולה?

 • עלות טיפול 15% מההחזר + מע”מ  
 • זמן הבדיקה 48 שעות
 • הליך דיגיטלי – באופן מלא (אך ניתן לבצע גם פגישות פרונטליות)
 • שירות ויחס אישי מובטח

פתיחת תיק ובדיקת זכאות להחזר מס

עלות הגשת הדוח

זמן הבדיקה

הליך דיגיטלי ואופי השירות

חינם

15% + מע”מ מההחזר

אנו ניצור קשר עד 48 שעות

שתי אפשרויות:

 1. הליך דיגיטלי מלא
 2. הליך דיגיטלי חלקי שכולל גם פגישה אישית

בכל דרך שתבחר, השירות והיחס האישי מובטח

הערה:

 • לצורך קידום התהליך נדרש לשלם מקדמה בסך 50 ₪ שתקוזז מהתשלום הסופי.

כמה זה עולה?

 • עלות טיפול 15% מההחזר + מע”מ  
 • זמן הבדיקה 48 שעות
 • הליך דיגיטלי – באופן מלא (אך ניתן לבצע גם פגישות פרונטליות)
 • שירות ויחס אישי מובטח

פתיחת תיק ובדיקת זכאות להחזר מס

עלות הגשת הדוח

זמן הבדיקה

הליך דיגיטלי ואופי השירות

חינם

15% + מע”מ מההחזר

אנו ניצור קשר עד 48 שעות

שתי אפשרויות:

 1. הליך דיגיטלי מלא
 2. הליך דיגיטלי חלקי שכולל גם פגישה אישית

בכל דרך שתבחר, השירות והיחס האישי מובטח

הערה:

 • לצורך קידום התהליך נדרש לשלם מקדמה בסך 50 ₪ שתקוזז מהתשלום הסופי.