מעסיק עובדים ולא משלם פנסיה? חשוב שתקרא

החוק להגברת האכיפה הסמיך את משרד העבודה לנקוט בהליכי אכיפה מנהליים, בנסיבות בהן קיים חשד להפרה של חוקי העבודה.
משרד העבודה מבצע את אכיפת חוקי העבודה באמצעות גוף ייעודי שהקים בשם “מנהל אסדרה ואכיפת חוקי העבודה”. בחודשים האחרונים החלה העברת מידע מסיבית בין המוסד לביטוח לאומי לבין “מנהל אסדרה ואכיפת חוקי העבודה”.

החל מינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי, בטופס 126 שהמעסיק מדווח למוסד לביטוח לאומי  קיימות מספר עמודות שמאפשרות לזהות שמעסיק לא ביטח את העובדים בקרן פנסיה אף שהעובדים היו זכאים לכך.
מנהל אסדרה ואכיפת חוקי העבודה מקבל את כל נתוני טופס 126 מהמוסד לביטוח לאומי, מעבד את הנתונים ומחפש נתונים חריגים של אי ביטוח העובדים בקרן פנסיה. לאחר מציאת העובדים שלא בוטחו בקרן הפנסיה, נעשית בדיקה נוספת מול קרנות הפנסיה לגבי עובדים שרק חלק משכרם בוטח בקרן הפנסיה.

מעסיקים שימו לב, מעתה אין צורך בביקורת מפקח של מנהל אסדרה ואכיפת חוקי העבודה בעסק. כל פעולות הפיקוח נעשות באופן מקוון, במהירות,  ביעילות ובזמן אמת.
לאחר איתור המעסיקים שלא ביטחו את עובדיהם בקרן פנסיה, המעסיק יקבל בדואר רשום מכתב שכותרתו “הודעה על כוונת חיוב”
בהודעה על כוונת החיוב, מפורטים פרטי העובדים , תאריכי ההפרה ופרוט ההפרה.


שימו לב, כי בהתאם לסעיף 3 גובה העיצום הכספי לתאגיד הינו 35,800 ₪ להפרה בודדת. מנהל אסדרה ואכיפת חוקי העבודה מחשב כל אי הפקדה לעובד כהפרה נפרדת. הגיע הזמן לקפוץ שלב

לשירותי ראיית חשבון שרואים אותך

אביב זגורי

רואה חשבון ויועץ עסקי

כל הזכויות שמורות לאביב זגורי​ | איפיון ועיצוב FRAMEZ 

מוכנים לקחת את העסק קדימה?

השאר פרטים לקביעת פגישה

כמה זה עולה?

 • עלות טיפול 15% מההחזר + מע”מ  
 • זמן הבדיקה 48 שעות
 • הליך דיגיטלי – באופן מלא (אך ניתן לבצע גם פגישות פרונטליות)
 • שירות ויחס אישי מובטח

פתיחת תיק ובדיקת זכאות להחזר מס

עלות הגשת הדוח

זמן הבדיקה

הליך דיגיטלי ואופי השירות

חינם

15% + מע”מ מההחזר

אנו ניצור קשר עד 48 שעות

שתי אפשרויות:

 1. הליך דיגיטלי מלא
 2. הליך דיגיטלי חלקי שכולל גם פגישה אישית

בכל דרך שתבחר, השירות והיחס האישי מובטח

הערה:

 • לצורך קידום התהליך נדרש לשלם מקדמה בסך 50 ₪ שתקוזז מהתשלום הסופי.

כמה זה עולה?

 • עלות טיפול 15% מההחזר + מע”מ  
 • זמן הבדיקה 48 שעות
 • הליך דיגיטלי – באופן מלא (אך ניתן לבצע גם פגישות פרונטליות)
 • שירות ויחס אישי מובטח

פתיחת תיק ובדיקת זכאות להחזר מס

עלות הגשת הדוח

זמן הבדיקה

הליך דיגיטלי ואופי השירות

חינם

15% + מע”מ מההחזר

אנו ניצור קשר עד 48 שעות

שתי אפשרויות:

 1. הליך דיגיטלי מלא
 2. הליך דיגיטלי חלקי שכולל גם פגישה אישית

בכל דרך שתבחר, השירות והיחס האישי מובטח

הערה:

 • לצורך קידום התהליך נדרש לשלם מקדמה בסך 50 ₪ שתקוזז מהתשלום הסופי.